ราคาทองวันนี้

ทองคำแท่ง96.5%ขายออก(บาทละ)
26,200.00
ทองคำแท่ง96.5%ซื้อเข้า(บาทละ)
26,100.00
ปรับปรุงล่าสุด:Sat 17/04/2021 06:28:34 pm

 

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

Please enter the name!

Please provide an username!

โปรดระบุอีเมลที่ถูกต้อง!

พิมพ์อีเมลอีกครั้ง!

Please enter a password!

อย่างน้อย8ตัว(ประกอบด้วยตัวเลข,อักษรตัวใหญ่,และอักษรตัวเล็ก อย่างน้อยอย่างละ1ตัว)

พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง!

ยังไม่ตกลงและยอมรับกับข้อตกลงและเงื่อนไข !