ราคาทองวันนี้

ทองคำแท่ง96.5%ขายออก(บาทละ)
n/a
ทองคำแท่ง96.5%ซื้อเข้า(บาทละ)
n/a
ปรับปรุงล่าสุด:Sat 01/10/2022 05:21:01 am

ทองไพโรจน์ | สมัครสมาชิก ทองไพโรจน์ | สั่งซื้อสินค้า ทองไพโรจน์ | โค้ดส่วนลด มกราคม 2565

 

รายการสินค้าในรถเข็น

ยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

1. ร้านค้าจะรับคืนสินค้าและคืนเงินเฉพาะกรณีที่สินค้าชำรุด/เสียหายอันเกิดจากการกระทำของทางร้านค้าเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการขอคืนสินค้า การถ่ายคลิปวีดีโอจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเปิดกล่องพัสดุสินค้า โดยการถ่ายคลิปวีดีโอจะต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดกล่องพัสดุสินค้าโดยห้ามมีการตัด,หยุด,หรือ หยุดชั่วคราวในระหว่างการถ่ายคลิปวีดีโอและภาพสินค้าจะต้องอยู่ในเฟรมตลอดระยะเวลาในการถ่ายคลิปวีดีโอ

2. หากพบเจอการชำรุด/เสียหายของสินค้าอันเกิดจากการกระทำของทางร้านค้าให้ถ่ายตรงจุดที่สินค้าชำรุด/เสียหายพร้อมทั้งพูดบรรยายความชำรุด/เสียหายให้ชัดเจนในจุดดังกล่าว

3. นำคลิปวีดีโอดังกล่าว ส่งผ่านช่องทางแชทที่แจ้งไว้ในบัตรรับประกันสินค้าที่ส่งไปกับสินค้า เพื่อแจ้งขอคืนสินค้า

4. เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว หากลูกค้าต้องการขอคืนสินค้าและคืนเงินเนื่องจากสินค้าชำรุด/เสียหายอันเกิดจากการกระทำของทางร้านค้า ลูกค้าจะต้องทำการขอคืนสินค้าที่ชำรุด/เสียหายภายใน24 ชั่วโมงนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า

5. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืน สินค้าที่ชำรุด/เสียหาย เอง

6. ทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้าเมื่อได้รับ สินค้าที่ชำรุด/เสียหายอันเกิดจากการกระทำของทางร้านค้า จากผู้จัดส่ง และ ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสินค้าตามขบวนการตรวจสอบของร้านเรียบร้อยแล้ว ภายใน1วันทำการ (T+1)

 หมายเหตุ:

  • กรุณาถ่ายคลิปวีดีโอก่อนเปิดกล่องสินค้าทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองในการใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุด/เสียหายอันเกิดจากการกระทำของทางร้านค้า

  • ทางร้านขอสงวนสิทธิ์การรับคืนสินค้าที่ชำรุด/เสียหาย โดยจะต้องมีคลิปวีดีโอถ่ายเป็นหลักฐาน ตามนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน ของร้านเท่านั้น

  • T=วันที่รับของจากผู้จัดส่งโดยไม่นับรวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ขบวนการตรวจสอบของร้าน คือ การตรวจสอบ ความชำรุด/เสียหาย ที่ลูกค้าแจ้งตามคลิปวีดีโอ, ตราประทับของร้านที่ตัวสินค้า, และน้ำหนัก ของสินค้า