ราคาทองคำวันนี้

ทองคำแท่ง96.5%ขายออก(บาทละ) 
html> The system cannot find the file specified body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;} p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px} b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px} H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red } H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon } pre {font-family:"Consolas","Lucida Console",Monospace;font-size:11pt;margin:0;padding:0.5em;line-height:14pt} .marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;} .version {color: gray;} .error {margin-bottom: 10px;} .expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; } @media screen and (max-width: 639px) { pre { width: 440px; overflow: auto; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; } } @media screen and (max-width: 479px) { pre { width: 280px; } } Server Error in '/' Application. The system cannot find the file specified Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ComponentModel.Win32Exception: The system cannot find the file specified Source Error: Line 1711: } Line 1712: Line 1713: return base.ExecuteFunction<USP_GoldPrices_GetDailyTableByDate_Result>("USP_GoldPrices_GetDailyTableByDate", asDateParameter); Line 1714: } Line 1715:
ทองคำแท่ง96.5%ซื้อเข้า(บาทละ) 
html> The system cannot find the file specified body {font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size: .7em;color:black;} p {font-family:"Verdana";font-weight:normal;color:black;margin-top: -5px} b {font-family:"Verdana";font-weight:bold;color:black;margin-top: -5px} H1 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:18pt;color:red } H2 { font-family:"Verdana";font-weight:normal;font-size:14pt;color:maroon } pre {font-family:"Consolas","Lucida Console",Monospace;font-size:11pt;margin:0;padding:0.5em;line-height:14pt} .marker {font-weight: bold; color: black;text-decoration: none;} .version {color: gray;} .error {margin-bottom: 10px;} .expandable { text-decoration:underline; font-weight:bold; color:navy; cursor:hand; } @media screen and (max-width: 639px) { pre { width: 440px; overflow: auto; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; } } @media screen and (max-width: 479px) { pre { width: 280px; } } Server Error in '/' Application. The system cannot find the file specified Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.ComponentModel.Win32Exception: The system cannot find the file specified Source Error: Line 1711: } Line 1712: Line 1713: return base.ExecuteFunction<USP_GoldPrices_GetDailyTableByDate_Result>("USP_GoldPrices_GetDailyTableByDate", asDateParameter); Line 1714: } Line 1715:
ปรับปรุงล่าสุด: Thu 25/07/2024 08:45:03 pm

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มธุรกิจทองไพโรจน์กลุ่มธุรกิจของเราจำหน่ายทองคำเยาวราช96.5%ภายใต้คุณภาพมาตรฐาน5ประการดังนี้

เต็ม96.5เปอร์เซ็นต์

(with Full 96.5%)

เต็มน้ำหนัก

(with Full weight)

ใหม่เอี่ยมจากโรงงาน

(with Fresh new)

ค่ากำเหน็จไม่แพง

(with Fair price)

ราคาสูงเวลาขายคืน

(with Higher buy back)

ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อทองคำออนไลน์ทุกครั้งโปรดตรวจสอบดูให้แน่ใจก่อนว่าท่านจะได้รับบริการภายใต้คุณภาพมาตรฐาน5ประการนี้